Samsun'daki Kiliseler

Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi Osmanlı döneminde Samsun'da inşa edilen ve Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı olan eski bir dinî kurum. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonrasında cemaati oldukça azalan kilise 1925-1931 yılları arasında Samsun valiliğini üstlenen Kâzım İnanç tarafından kuleleri ve kubbesi tıraşlandıktan sonra Kazım Paşa Sineması olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise bulunduğu noktada 23 Nisan Ortaokulu bulunmaktadır. Ayrıca kilise kompleksleri olan rahipler kolejinin bulunduğu noktada İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi, rahibeler kolejinin bulunduğu noktada ise 23 Nisan Ortaokulu'nun bir kısmı ve Namık Kemal Anadolu Lisesi yer almaktadır.


Canik Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi

 (Ermenice: Սամսուն – Ջանիկ Սուրբ Նիկողոս - Նիկողայոս), 1840 veya 1849 yılında Canik Sancağı'na bağlı Samsun'da inşa edilen ve günümüzde varlığını korumayan bir kilise. Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlıydı.

1897 yılında piskoposluk merkezi olan kilise, Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Selahiye Mahallesi'nde yer almaktaydı ve 1915 Ermeni Kırımı öncesinde Samsun Sancağı'ndaki 49 kiliseden biriydi. Hemen yanında 1883 yılında inşa edilen Nersesyan Ermeni Koleji yer almaktaydı. 7 Haziran 1922 tarihinde Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletlerinin Samsun Bombardımanı sırasında ağır hasar almış. Yanındaki Kiliseye bağlı yetimhane yıkılırken Kilise harabe durumuna düşmüştür. Bu harabe 1936 yılında Türkiye hükûmeti tarafından yıkılarak temelleri üzerine 30 Ağustos İlkokulu inşa edildi. Bu arazinin hemen yanında bugün Gazi Paşa İlkokulu'nun bulunduğu noktada ise kilise papazının iki katlı ahşap misafirhanesi bulunmaktaydı.

Mater Dolorosa Katolik Kilisesi

 Samsun'un Katolik halkı için hizmette bulunan ve Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir ibadet evi. Günümüzde birinci dereceden sit alanı olarak tescillenmiş ve koruma altına alınmış durumdadır.

Kilisenin kökeni 1845 yılında Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahibin yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalması ve yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız yaşayan, kilisesi olmayan Latin Katolik vatandaşlarla birlikte Samsun'a gelmesidir.

Fransız Maristes rahipler, 1951 yılında kilisenin şimdiki bulunduğu alana bir okul inşa etmişler ve çocukların eğitimine yardımcı olmak için Aziz Yusuf grubuna bağlı rahibeleri yardıma çağırmışlardır. İtalyan bir bayan vatandaş ise kendisine ait bir araziyi kilise yapılmak üzere rahiplere bağışlamıştır. Bu arazi üzerine ağaçtan bir kilise ve bir ev inşa edilmiştir. Bu dönemde Samsun nüfusunun %30'unu Hristiyan vatandaşlar oluşturmaktaydı. Bu nüfusu ise Katolik, Ortodoks, Ermeni ve Gürcüler oluşturmakta idi.

Padişah V. Murat, özellikle Hristiyan inancına büyük saygı göstermiş, Müslüman ve Hristiyan halkların bir arada yaşamalarını istediğini önemle vurgulamıştır. Bu nedenle 1876'da Samsun'a bir kilise inşa edilmesi için özel bir izin vermiştir. Padişahın emri üzerine 8 metreye 12 metre olan küçük bir kilisenin yapımına başlanmıştır. İki yıl sonra padişah kilisenin tapusunu da göndermiştir. Fransız Konsolosluğu, kilisenin güvenliğini korumak üzere sorumluluğu üzerine almıştır. Kilisenin yapımının 1885'te tamamlanmasından sonra rahiplerin yaşayabilmeleri için kilisenin yanına bir manastır ve Hristiyan ailelere kiralanmak üzere ek bir bölüm yapılmıştır. Aynı zamanda bir de mezarlık inşa edilmiştir. Kilisenin duvarları fresklerle süslenmiştir.

V. Murat tarafından kurulmasına izin verilen kilise, 1913'te Jön Türkler tarafından ele geçirilmiştir.Rahipler çatısı akan iki küçük odaya yerleşmek zorunda bırakılmış ve yıkılmak üzere olan kilisede hiçbir tamir izni verilmemiştir. Jön Türkler diğer odaları da ele geçirmiş ve kendi isteklerine göre kullanıp diğer kişilere kiraya vermişlerdir. Tamirine izin verilmeyen kilise ve manastır bölümleri yıkılmaya terk edilmiştir. Padişahın verdiği resmi belgelere el konulmuştur. Bu dönemde geçmişte nüfusunun %30'u Hristiyan olan Samsun'da yaklaşık yüz kadar Hristiyan vatandaş kalmıştır. Bu vatandaşların ise yetmişi Amerikalı ve İtalyan, 30'u ise Ermeniydi.

Cumhuriyetin ilânından sonra da cumhuriyet hükümetleri tarafından ibadete açık bırakılan kilise, 1976 yılında dönemin Samsun Belediyesi başkanı Kemal Vehbi Gül kilisenin yıkılması için emir vermiştir. Tarihi değeri olan, Samsun'a ait kilisenin yıkılıp yerine park yapılması plânlanmıştır. V. Murat tarafından hoşgörü ve barışın sembolü olması amacıyla hediye edilen ve Türk hükûmeti tarafından da tanınan kilisenin yıkılmasını isteyen belediye başkanı, kilisenin merdivenlerine çıkıp halka seslenmiş ve kilisenin yıkılmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan bir konuşma gerçekleştirmiştir. Papalık elçisinin ve İtalyan Konsolosluğunun tepki göstermesi üzerine tarihsel ve antik değeri olan kilise park olmaktan kurtulmuştur.

Anadolu Kiliseleri baş sorumlusu Peder Ruggero Franceschini, 1998 yılında kilisenin yenilenmesine karar vermiş ve yardım etmiştir. Bu dönemde Romanyalı bir çift olan Elena ve Niko adlı Katoliklerin bu çalışmalara büyük yardımı olmuştur. Bu çalışmalar kilisenin inşa edildiği tarihten itibaren gerçekleştirilen ilk büyük yenileme çalışmasıdır.

2006 yılında ise kilisenin rahibi Pierre Francoisse Rene Brunissen, akli dengesi bozuk olan Attila Nur isimli bir şahıs tarafından bıçaklanmış, yaşının ilerlemesi üzerine dinlenmeye çekilmek için kendi ülkesine dönmüştür. Kilise hizmetine ise o yıldan itibaren İtalyan ve Türk olan Matteoli ailesi devam etmiş ve etmektedir.

Samsun'daki Kiliseler içeriği, 05 Kasım 2020 tarihinde Bisamsun.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha